Disclaimer

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande  voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan  gebonden te zijn:

Informatie op deze website

Tuinmeubel.nl B.V. besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de  gegevens op deze website. Tuinmeubel.nl. B.V. behoudt zich het  recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen. 

Functioneren van deze website

Tuinmeubel.nl B.V garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid  van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden  diensten.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of  hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker.

Onze topmerken

  • Silver Bird
  • Eden
  • Platinum
  • Garden impressions
  • Studio 20
  • Hartman
  • Mondial Living
  • Persoon
  • Suns